سرفصل های کارگاه های آموزشی

سرفصل های کارگاه های آموزشی

مقدمه:
*آشنایی با سازه های ماکارونی
*پیشینه مسابقات سازه های ماکارونی
*اهداف کارگاهی و برگزاری مسابقات
*نگرش های جدید به سازه های ماکارونی
اصول آنالیز و طراحی سازه ها :
* اصول ایستایی ، پایداری و آشنایی با انواع ناپایداری ها
* آشنایی با خرپا و سازه های فضا کار
* آشنایی با سیستم های انتقال و توزیع بار ( به همراه مطالعات موردی )
*تحلیل مقدماتی و پیشرفته سازه ها ( بصورت دستی و محاسباتی )
*آشنایی با مکانیک مصالح شامل تنش ،کرنش،خیز،تغییر شکل ها،تنش های مجاز،منحنی تنش کرنش و تشریح خواص مصالح،مدول الاستیسیته،ممان اینرسی،نیروهای محوری،خمش
*آشنایی با نحوه انجام آزمایش های شناخت ویژگی های مصالح(مقاومت فشاری،کششی،مدول)
*آشنایی با اصول طراحی سازه ها ( عمومی )
*آشنایی با آیین نامه های مسابقات سازه های ماکارونی ( به همراه تفسیر کامل )
*آموزش ترسیم سازه در نرم افزار اتوکد
*آموزش مدلسازی و آنالیز سازه در نرم افزار SAP ، شامل تعریف ماکارونی به عنوان یک عنصر سازه ای،تعریف مقاطع ماکارونی،ورود صحیح ترسیمه ها به نرم افزار سپ و مدلسازی سه بعدی در نرم افزار،تخصیص مقاطع به المان ها،تعریف صحیح شرایط تکیه گاهی از نظر پایداری، تعریف صحیح شرایط انتهایی المان ها جهت کارکرد سازه به عنوان خرپا و قاب خمشی،بارگذاری، بدست آوردن نتایج آنالیز سازه ای،نتیجه گیری از نتایج آنالیز و آمادگی جهت طراحی سازه
*آشنایی با اصول طراحی سازه های ماکارونی
اجرا و ساخت سازه ماکارونی :
*شرایط محل ساخت سازه
*آشنایی با اصول ساخت سازه ماکارونی
*آشنایی با تکنیک های مختلف ساخت
*بارگذاری سازه و شیوه های آن شامل بارگذاری های دستی و مکانیزه،معایب و مزایا

پروژه آنالیز،طراحی ، ساخت و بارگذاری سازه
آزمون ارزیابیلینک کوتاه این مطلب : http://kharpa.ir/?p=80