فرم ثبت نام مسابقات آزاد سنندج ۹۷

فرم ثبت نام مسابقات آزاد سنندج ۹۷

دانشگاه

» هر تیم مجاز به آوردن حداکثر ۶ سازه می باشد.
عضو شماره ۱
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز ۳ مگابایت

عضو شماره ۲
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز ۳ مگابایت

عضو شماره ۳
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز ۳ مگابایت

عضو شماره ۴
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز ۳ مگابایت

هزینه ناهار و شام اسکان طبق شرایط عمومی مسابقات

اسکان و غذا

اسکان هر نفر برای دو شب ۵۰ هزار تومان .
برای شب سوم هزینه به صورت آزاد حساب میشود و ۵۰ هزار تومان برای شب سوم باید پرداخت شود.
حداکثر همین ۳ شب می باشد
و صبحانه ، ناهار و شام برای سه روز مسابقه برای هر نفر ۶۵ هزار تومان.

توجه داشته باشید هزینه (اسکان وغذا) و هزینه (ثبت نام) را در دو فیش جداگانه واریز نمایید.

شماره حساب برای پرداخت : ۰۱۱۱۵۲۰۰۰۱۰۰۵ به نام مرکز تحقیقات کردستان شناسی واحد سنندج - بانك ملى

برای براورد هزینه روی این لینک کلیک کنید. و شرایط ثبت نام را مطالعه کنید
ثبت هزینه اسکان و غذا

اسکان هر نفر برای دو شب ۵۰ هزار تومان .
برای شب سوم هزینه به صورت آزاد حساب میشود و ۵۰ هزار تومان برای شب سوم باید پرداخت شود.
حداکثر همین ۳ شب می باشد
و صبحانه ، ناهار و شام برای سه روز مسابقه برای هر نفر ۶۵ هزار تومان.

ثبت هزینه ثبت نام سازه در هر گرایش

یک سازه ۱۰۰.۰۰۰ تومان
دو سازه ۱۵۰.۰۰۰ تومان
سه سازه ۲۰۰.۰۰۰ تومان
سازه چهار به بعد هر سازه ۳۰ هزار تومان اضافه خواهد شد.

لطفا صبر کنید


لینک کوتاه این مطلب : http://kharpa.ir/?p=1191