نتایج زنده و رده بندی تیم ها  

[ مسابقات ملی سازه ماکارونی موسسه آموزش عالی خاوران مشهد ۱۳۹۷ ]

گرایش : 45راندمانی

رتبه تیم دانشگاه وزن سازه وزن تحملی(kg) راندمان
1 arch bridge سما اسلامشهر 91.03 210.9 2316.82
2 فرزانگان فرزانگان اصفهان 103.43 237.4 2295.27
3 کارکیابریج ۳ باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد زاهدان 90.11 200.9 2229.5
4 پارسه یادگار امام 94.91 204.4 2153.62
5 پاستا دانشگاه اصفهان 99.86 209.7 2099.94
6 گمرون دانشگاه ازاد بندرعباس 111.5 231.2 2073.54
7 East Bridge آزاد قزوین 89.33 181.1 2027.31
8 Pasta Structure غیرانتفاعی خاوران 91.52 183.2 2001.75
9 گمرون آزاد بندرعباس 99.96 194.2 1942.78
10 اسپاگتی دانشگاه اصفهان 101.26 195.5 1930.67
11 پردیس ازاد شیراز 99.72 192 1925.39
12 YAMAKASI پیام نور اصفهان 107.08 204.7 1911.65
13 Strong Arch سما تهرانسر 128.01 244.4 1909.23
14 راغب راغب اصفهانی 98.42 186.2 1891.89
15 کارکیابریج باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ازاد زاهدان 89.84 167.7 1866.65
16 معماری سنجش پارسیان ۱ موسسه سنجش پارسیان 87.79 162.6 1852.15
17 کورای آزاد کرج 95.15 174 1828.69
18 Strong Arch سما تهرانسر 117.28 212.9 1815.31
19 پردیس آزاد شیراز 103.02 185.3 1798.68
20 Achitectural دانشگاه فنی و حرفه ای دخترانه 91.69 163.4 1782.09
21 چهل ستون ازاد اصفهان 104.37 184 1762.96
22 پرمرال دانشگاه اشرفی اصفهانی 88.18 154 1746.43
23 ایران سازه جهاد دانشگاهی خوزستان 95.27 165.5 1737.17
24 اشرفی دانشگاه اشرفی اصفهانی 154.94 268.6 1733.57
25 ایفل دانشگاه آزاد دهاقان 202.69 350.5 1729.24
26 شتاب سازه ۱ پیام نور تیران 98.58 170.1 1725.5
27 Pasta Structure غیرانتفاعی خاوران 98.66 168.8 1710.93
28 پاسارگاد آزاد شیراز 102.59 170.9 1665.85
29 دانشگاه ازاد نجف اباد دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد 99.46 163.1 1639.86
30 کارکیابریج دانشگاه ازاد زاهدان 88.13 143.3 1626.01
31 اتیه سازان ازاد خمینی شهر 86.54 140.7 1625.84
32 Keyno دانشگاه ازاد اسلامشهر 99.17 161 1623.47
33 مهرازان سما تهرانسر 102.65 164.9 1606.43
34 ساباط ۳ غیر انتفاعی اشرفی اصفهانی 86.21 136.8 1586.82
35 architectural سما نجف اباد 88.59 139.2 1571.28
36 معماران آینده دانشگاه آزاد سما 98.06 152.4 1554.15
37 اتیه سازان ازاد خمینی شهر 99.9 154 1541.54
38 شتاب سازه دانشگاه پیام نور تیران 103.61 158.9 1533.64
39 سازه گستر پارس آزاد خمینی شهر 111.62 169.9 1522.13
40 مهرازان سما تهرانسر 119.63 181.7 1518.85
41 ArchBridge سما اسلامشهر 98.83 149.5 1512.7
42 فرزانگان فرزانگان اصفهان 89.44 134.2 1500.45
43 مهرازان سما تهرانسر 131.2 194.2 1480.18
44 الفا بریج ازاد خمینی شهر 143.7 212.8 1480.86
45 ArchBridge سما اسلامشهر 228.76 338.5 1479.72
46 پاسارگاد ازاد خمینی شهر 123.5 182.3 1476.11
47 گمرون آزاد بندرعباس 84.47 123.3 1459.69
48 اتیه سازان ازاد خمینی شهر 96.81 141 1456.46
49 سورنا آزاد 156.39 225.4 1441.27
50 ایفل دانشگاه آزاد دهاقان 219.35 315.2 1436.97
51 معماران آینده دانشگاه فنی و حرفه ای سما 93.6 133 1420.94
52 معماری سنجش پارسیان دانشگاه سنجش پارسیان 110.44 156.6 1417.96
53 Arch Bridge سما اسلامشهر 96.53 136.4 1413.03
54 معماری سنجش پارسیان دانشگاه سنجش پارسیان 95.15 134.4 1412.51
55 عقیق موسسه آموزش عالی عقیق 117.02 162.6 1389.51
56 کارون بریج ازاد 88.74 123 1386.07
57 ماکاربند دانشگاه سما نجف آباد 94.53 130.9 1384.75
58 مهرازان سما تهرانسر 116.76 158.2 1354.92
59 گلادیاتور ازاد خمینی شهر 146.84 198.4 1351.13
60 مهرازان سما تهرانسر 134.4 179.6 1336.31
61 ازاد اصفهان ازاد اصفهان 91.19 120 1315.93
62 ازاد نجف اباد دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد 84.21 110.1 1307.45
63 گمرون آزاد بندرعباس 81.67 105.3 1289.34
64 پایداران ازاد خمینی شهر 103.5 130.1 1257
65 ArchBridge علمی کاربردی شهرداری 98.9 122.4 1237.61
66 بکران بریج ازاد خمینی شهر 149.06 183.9 1233.73
67 Strong Arch سما تهرانسر 133.08 161.3 1212.05
68 اتیه سازان ازاد خمینی شهر 151.27 180.4 1192.57
69 اتیه سازان ازاد خمینی شهر 95.87 112.7 1175.55
70 گلادیاتور ازاد خمینی شهر 124.08 144 1160.54
71 ArchBridge سما اسلامشهر 124.11 140.4 1131.25
72 اتیه سازان ازاد خمینی شهر 159.9 180.1 1126.33
73 الفا بریج دانشگاه خمینی شهر 130.72 146.2 1118.42
74 شهید باهنر شیراز شهید باهنر شیراز 123.79 138 1114.79
75 اتیه سازان ازاد خمینی شهر 113.3 123.5 1090.03
76 دختران خراسان دانشگاه اشرفی اصفهانی 108.21 116.6 1077.53
77 فرزانگان فرزانگان اصفهان 122.5 130.6 1066.12
78 امید دانشگاه خاوران مشهد 91.69 96 1047.01
79 فرزانگان فرزانگان اصفهان 94.7 97.9 1033.79
80 پاسارگاد ازاد خمینی شهر 117.08 120.8 1031.77
81 ابرغان آزاد 121.79 123.9 1017.32
82 عقیق عقیق 97.31 97.6 1002.98
83 عمران سازان دانشگاه نجف آباد 286.89 283.1 986.789
84 پایداران آزادخمینی شهر 164.43 162.2 986.438
85 گلادیاتور ازاد خمینی شهر 118.82 116.5 980.475
86 الفا بریج ازاد خمینی شهر 161.12 155.8 966.981
87 گلادیاتور ازاد خمینی شهر 188.32 180.9 960.599
88 اتیه سازان ازاد خمینی شهر 95.88 91.3 952.232
89 اتیه سازان ازاد خمینی شهر 97.51 92.1 944.518
90 اتیه سازان ازاد خمینی شهر 114.43 105.5 921.961
91 اتیه سازان ازاد خمینی شهر 114.43 105.5 921.961
92 ماکارونی دانشگاه ازاد مشهد 124.57 114.1 915.951
93 macaronis ازاد مشهد 114.66 103.1 899.18
94 چهل ستون ازاد اصفهان 93.79 84.1 896.684
95 اتیه سازان ازاد خمینی شهر 91.85 81.7 889.494
96 اتیه سازان ازاد خمینی شهر 103.58 91.3 881.444
97 سازه گستر پارس آزاد خمینی شهر 123.11 103.4 839.899
98 محک دانشگاه دانش پژوهان 91.69 69.5 757.989
99 دختران خراسان دانشگاه اشرفی اصفهانی 209.46 157.7 752.888
100 فرزانگان فرزانگان اصفهان 99.5 74.5 748.744
101 الفا بریج دانشگاه خمینی شهر 241.26 169.4 702.147
102 چهل ستون آزاد اصفهان 89.41 62.2 695.672
103 دورکو دانشگاه آزاد دهاقان 93.27 63 675.458
104 سازه گستر پارس آزاد خمینی شهر 101.02 67.5 668.185
105 چهل ستون ازاد اصفهان 90.3 57.8 640.089
106 چهل ستون ازاد اصفهان 96.89 62 639.901
107 YAMAKASI پیام نور اصفهان 113.98 71.9 630.812
108 چهل ستون ازاد اصفهان 91.38 47.9 524.185
109 چهل ستون آزاد اصفهان 95.51 48.5 507.8
110 چهل ستون ازاد اصفهان 89.05 44.8 503.088
111 ازاد اصفهان ازاد اصفهان 82.54 40.3 488.248
112 اتیه سازان ازاد خمینی شهر 91.8 44.8 488.017
113 چهل ستون ازاد اصفهان 85.98 37.1 431.496
114 چهل ستون آزاد اصفهان 85.3 26 304.807
115 YAMAKASI پیام نور اصفهان 1 0 0
116 YAMAKASI پیام نور اصفهان 1 0 0
117 YAMAKASI 2 پیام نور اصفهان 1 0 0
118 ساباط ۱ غیر انتفاعی اشرفی اصفهانی 100.93 0 0
119 ساباط ۲ غیر انتفاعی اشرفی اصفهانی 73.56 0 0
120 کارون بریج ازاد 89.05 0 0
121 دانشگاه ازاد نجف اباد دانشگاه ازاد نجف اباد 110.23 0 0
122 سازه گستر پارس آزاد خمینی شهر 120.34 0 0
123 سازه گستر پارس آزاد خمینی شهر 130.44 0 0
124 ابرغان ازاد 100.01 0 0
125 لعل خیام 111.04 0 0


[ طراحی و کد نویسی : جواد عباسی ]
تمامی حقوق متعلق است به وب سایت kharpa.ir
نسخه : 3.0.2