نتایج زنده و رده بندی تیم ها  

[ مسابقات ملی سازه ماکارونی موسسه آموزش عالی خاوران مشهد ۱۳۹۷ ]

گرایش : فشاری دانش آموزی

رتبه تیم دانشگاه وزن سازه وزن تحملی(kg) راندمان
1 دمش سپاهان دبستان دکتر محمد شفیعی 66.82 615.9 9217.3
2 قائم دبستان قائم 64.89 517.3 7971.95
3 دمش سپاهان۲ دبیرستان دکتر محمد شفیعی 67.07 426 6351.57
4 mission impossible فرزانگان 58.59 299.9 5118.62
5 فسقلیز شاهد خاندان قفلی 60.48 308.5 5100.86
6 تراژن شاهد خاندان قفلی 62.12 313.2 5041.85
7 دمش سپاهان ۱ دبستان دکتر محمد شفیعی 62.76 314.1 5004.78
8 صنعت و هنر هنرستان صنعت و هنر 61.78 306.1 4954.68
9 افیا فرزانگان ۵ 57.45 280.1 4875.54
10 آندرومدا فرزانگان ۵ 56.4 261.5 4636.52
11 داراب شاهد خاندان قفلی 61.32 283.1 4616.76
12 صنعت و هنر ۱ هنرستان صنعت و هنر 71.64 327.3 4568.68
13 venom شاهد خاندان قفلی 60.97 276.4 4533.38
14 بلانش فرزانگان ۵ 59.23 265.7 4485.9
15 صنعت و هنر ۲ هنرستان صنعت و هنر 61.81 275.8 4462.06
16 مصطفی نژاد ۴ مصطفی نژاد 62.1 275.6 4438
17 ماکارونی شیطون شاهد خاندان قفلی 63.05 278.7 4420.3
18 ماکارنا فرزانگان ۵ 60.22 266.1 4418.8
19 ماکارونی شیطون شاهد خاندان قفلی 61.21 263.6 4306.49
20 اسپاگتی شاهد خاندان قفلی 58.94 249.1 4226.33
21 بانی بن شاهد خاندان قفلی 63.25 265.7 4200.79
22 tempo فرزانگان ۵ 60.18 252.1 4189.1
23 صنعت و هنر ۲ هنرستان صنعت و هنر 68.58 279.1 4069.7
24 مصطفی نژاد ۲ مصطفی نژاد 60.7 243.8 4016.47
25 sporsa مدرسه ایثار 50.1 199 3972.06
26 sporsa مدرسه ایثار 49.8 197 3955.82
27 دکتر معین ۲ دکتر معین 63.4 249 3927.44
28 انرژی اتمی انرژی اتمی 64.29 242.1 3765.75
29 مصطفی نژاد ۳ مصطفی نژاد 57.9 200.4 3461.14
30 انرژی اتمی ۲ انرژی اتمی 59.4 204.3 3439.39
31 پاستا آلفردو شاهد خاندان قفلی 59.1 203.2 3438.24
32 انرژی اتمی ۳ انرژی اتمی 61.3 209.2 3412.72
33 مصطفی نژاد ۱ مصطفی نژاد 58.5 199.6 3411.97
34 انرژی نشاسته ای انرژی اتمی 61.48 203.5 3310.02
35 سازه اتمی دبیرستان انرژی اتمی 60.3 176.5 2927.03
36 قائم دبستان قائم 59.8 149 2491.64
37 golden tower انرژی اتمی 55.53 136.3 2454.53
38 دمش سپاهان دبستان دکتر محمد شفیعی 57.2 130 2272.73


[ طراحی و کد نویسی : جواد عباسی ]
تمامی حقوق متعلق است به وب سایت kharpa.ir
نسخه : 3.0.2