نتایج زنده و رده بندی تیم ها  

[ مسابقات ملی موسسه آموزش عالی پارس - تهران ۹۸ ]

گرایش : فشاری دانش آموزی

رتبه تیم دانشگاه وزن سازه وزن تحملی(kg) راندمان
1 دبیرستان دکتر محمدشفیعی مجتمع دکتر محمدشفیعی 64.88 466.6 7191.74
2 بهاران 2 آموزشگاه بهاران 64.43 448.5 6961.04
3 آیندگان دبیرستان حضرت فاطمه 70.69 483.3 6836.89
4 دبیرستان دکتر محمدشفیعی مجتمع دکتر محمدشفیعی 62.11 395.4 6366.12
5 تیو سازه هنرستان نمونه دولتی خلیج فارس 83.3 517.8 6216.09
6 بهاران 3 آموزشگاه بهاران 65.64 387 5895.8
7 گمبرون هنرستان نمونه دولتی خلیج فارس 70.4 407.7 5791.19
8 شتاب سازه شاهد معراج 58.82 330.2 5613.74
9 شتاب سازه شاهد معراج 63.6 345.6 5433.96
10 کوشش 2 کوشش 61.06 330.2 5407.8
11 اسکو سازه شهید ابریشمی تبریز 55.41 297.6 5370.87
12 دبیرستان دکتر محمدشفیعی مجتمع دکتر محمدشفیعی 60.21 321 5331.34
13 اسکو سازه شهید ابریشمی تبریز 58.48 306.6 5242.82
14 بهاران 1 آموزشگاه بهاران 61.98 308.6 4979.03
15 استکچر شاهد عصمت 63.43 314.3 4955.07
16 فردختیان ۶ دبیرستان فرزانگان ۶ 54.06 263.5 4874.21
17 فردختیان ۱ دبیرستان فرزانگان ۶ 55.2 260.5 4719.2
18 کوشش 4 کوشش 61.82 280.3 4534.13
19 فردختیان 5 فرزانگان 6 ( دوره اول) 58.9 253.8 4309
20 دبیرستان دکتر محمدشفیعی مجتمع دکتر محمدشفیعی 60.94 238 3905.48
21 فردختیان 3 فرزانگان 6 ( دوره اول) 57.1 217.6 3810.86
22 فردخت دبیرستان فرزانگان ۶ 55.79 208.6 3739.02
23 فردختیان 2 فرزانگان 6 ( دوره اول) 55.3 170.4 3081.37
24 آیندگان دبیرستان حضرت فاطمه 88.44 212 2397.11
25 گمبرون هنرستان نمونه دولتی خلیج فارس 72.41 171.1 2362.93
26 نواندیشان دبستان شاهد 57.64 123.7 2146.08
27 کوشش 1 کوشش 60.6 101.8 1679.87
28 تیو سازه هنرستان نمونه دولتی خلیج فارس 71.2 103.9 1459.27


[ طراحی و کد نویسی : جواد عباسی ]
تمامی حقوق متعلق است به وب سایت kharpa.ir
نسخه : 3.0.2