نتایج زنده و رده بندی تیم ها  

[ مسابقات ملی موسسه آموزش عالی پارس - تهران ۹۸ ]

گرایش : فشاری

رتبه تیم دانشگاه وزن سازه وزن تحملی(kg) راندمان
1 دِزِرت دیاموند آزاد 128.43 1558.2 12132.7
2 رستا آزاد 134.57 1592 11830.3
3 آرسِس آزاد 127.81 1494.5 11693.1
4 آرشات سما اسلامشهر 128.21 1452.9 11332.2
5 آرسِس آزاد طبس 124.56 1396.8 11213.9
6 رستا شرکت آراد بنای بارثاوا 98.94 1106.8 11186.6
7 پارس موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس 112.2 1218.3 10858.3
8 دِزِرت دیاموند آزاد 124.4 1341.8 10786.2
9 کوشش 3 کوشش 149.03 1600.8 10741.5
10 دِزِرت دیاموند آزاد 127.35 1360.6 10683.9
11 دانشگاه شریعتی دانشگاه شریعتی تهران 100.68 1072.7 10654.5
12 شریعتی شریعتی 106.34 1113.3 10469.2
13 معماری تربت حیدریه دانشگاه تربت حیدریه 123.31 1284.8 10419.3
14 شتاب سازه موسسه اموزش عالی صفاهان 135.26 1400 10350.4
15 پارس موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس 102.71 1062.6 10345.6
16 کوشش 3 کوشش 113.13 1149.7 10162.6
17 آرشات سما اسلامشهر 103.46 1040.85 10060.4
18 AZU ازاد اسلامی واحد زنجان 112.8 1133.1 10045.2
19 AZU ازاد اسلامی واحد زنجان 130.6 1274.5 9758.81
20 ابر سازه تربت حیدریه 108.74 1028.9 9462.02
21 شتاب سازه موسسه اموزش عالی صفاهان 102.7 913.9 8898.73
22 پایدار علوم تحقیقات 113.41 999.2 8810.51
23 AZU ازاد اسلامی واحد زنجان 149.68 1249.6 8348.48
24 ابر سازه تربت حیدریه 111.76 930 8321.4
25 پارس موسسه آموزش عالی پارس 146.26 1210 8272.94
26 پایدار۱ علوم تحقیقات 110.67 914.7 8265.11
27 دانشگاه شریعتی دانشگاه شریعتی تهران 129.82 1050.6 8092.74
28 معماری تربت حیدریه تربت حیدریه 129.78 1007.5 7763.14
29 Tabriz bridge دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز 96.36 617.9 6412.41
30 پایدار علوم تحقیقات 128.97 733.1 5684.27
31 معماری تربت حیدریه دانشگاه تربت حیدریه 130.39 701 5376.18
32 پایدار ۱ علوم تحقیقات 150 753.7 5024.67
33 پایدار علوم تحقیقات 149.88 723.3 4825.86
34 الاستیک موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس 101.93 371.8 3647.6
35 الاستیک موسسه آموزش عالی پارس 148.15 354.3 2391.5
36 پارس پارس 140.55 266.8 1898.26
37 الاستیک موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس 117.58 142.2 1209.39


[ طراحی و کد نویسی : جواد عباسی ]
تمامی حقوق متعلق است به وب سایت kharpa.ir
نسخه : 3.0.2