آرشیو مسابقات ایران خرپا

" دانشگاه ازاد گرگان "
گرایش : ۴۵ سنگین

رتبه تیم دانشگاه وزن سازه وزن تحملی(kg)
1 سما گرگان سما گرگان 286.2 293.6
2 مائده ۱ پژوهشسرای آق قلا 272.26 293.2
3 C1 نمونه رحتمی 249.07 131
4 Architecht of galaxy هنرستان بعثت 177.6 128.4
5 مائده پژوهشسرای آق قلا 230.98 122.7
6 پیشگامان ۲ مدرسه پیشگامان 251.2 117.3
7 سپید دژ پژوهشسرای آق قلا 226.24 106
8 C نمونه رحتمی 245.3 87.1
9 صفرصد هنرستان بعثت 178.74 85.7
10 سپید دژ پژوهشسرای آق قلا 271.58 78.7
11 سما گنبد دبیرستان سما گنبد 277 74.5
12 B نمونه رحتمی 255 67
13 تیزماکارون تیزهوشان شهید عسگری گنبد 300 52.8
14 شهید بهشتی تیزهوشان شهید بهشتی گنبد 220.2 47.1
15 مائده ۱ پژوهشسرای آق قلا 231.43 45.2
16 سما گنبد سما گنبد 240 38.6
17 فرزانگان ۱ تیزهوشان فرزانگان گرگان 219.8 37.7
18 شاهد۱ شاهد گنبد 186.59 36.1
19 ساعی ۱ دبیرستان ساعی 201.05 33.4
20 فرزانگان ۲ تیزهوشان فرزانگان گرگان 221 29.2
21 فرزانگان ۴ تیزهوشان فرزانگان گرگان 218 29.1
22 شهید بهشتی ۲ شهید بهشتی 299.8 27.4
23 پیشگامان مدرسه پیشگامان 259.43 17.9
24 فرزانگان ۳ تیزهوشان فرزانگان گرگان 200.03 17.2
25 شهید بهشتی تیزهوشان گنبد 219.63 16.4
26 A نمونه رحتمی 251.8 14.7
27 ساعی ۲ دبیرستان ساعی 210 8.8
28 شاهد ۵۹ دبیرستان شاهد 249.6 4.6
29 شاهد ۵۹ دبیرستان شاهد 262 4.2


[ طراحی و کد نویسی : جواد عباسی ]
تمامی حقوق متعلق است به وب سایت kharpa.ir
نسخه : 3.0.2