آرشیو مسابقات ایران خرپا

" دانشگاه ازاد گرگان "

گرایش : راندمانی

رتبه تیم دانشگاه وزن سازه وزن تحملی(kg) راندمان
1 سما گرگان سما گرگان 286.2 293.6 1025.86
2 مائده ۱ پژوهشسرای آق قلا 272.26 293.2 1076.91
3 C1 نمونه رحتمی 249.07 131 525.957
4 Architecht of galaxy هنرستان بعثت 177.6 128.4 722.973
5 مائده پژوهشسرای آق قلا 230.98 122.7 531.215
6 پیشگامان ۲ مدرسه پیشگامان 251.2 117.3 466.959
7 سپید دژ پژوهشسرای آق قلا 226.24 106 468.529
8 C نمونه رحتمی 245.3 87.1 355.075
9 صفرصد هنرستان بعثت 178.74 85.7 479.467
10 سپید دژ پژوهشسرای آق قلا 271.58 78.7 289.786
11 سما گنبد دبیرستان سما گنبد 277 74.5 268.953
12 B نمونه رحتمی 255 67 262.745
13 تیزماکارون تیزهوشان شهید عسگری گنبد 300 52.8 176
14 شهید بهشتی تیزهوشان شهید بهشتی گنبد 220.2 47.1 213.896
15 مائده ۱ پژوهشسرای آق قلا 231.43 45.2 195.307
16 سما گنبد سما گنبد 240 38.6 160.833
17 فرزانگان ۱ تیزهوشان فرزانگان گرگان 219.8 37.7 171.52
18 شاهد۱ شاهد گنبد 186.59 36.1 193.472
19 ساعی ۱ دبیرستان ساعی 201.05 33.4 166.128
20 فرزانگان ۲ تیزهوشان فرزانگان گرگان 221 29.2 132.127
21 فرزانگان ۴ تیزهوشان فرزانگان گرگان 218 29.1 133.486
22 شهید بهشتی ۲ شهید بهشتی 299.8 27.4 91.3943
23 پیشگامان مدرسه پیشگامان 259.43 17.9 68.9974
24 فرزانگان ۳ تیزهوشان فرزانگان گرگان 200.03 17.2 85.9871
25 شهید بهشتی تیزهوشان گنبد 219.63 16.4 74.671
26 A نمونه رحتمی 251.8 14.7 58.3797
27 ساعی ۲ دبیرستان ساعی 210 8.8 41.9048
28 شاهد ۵۹ دبیرستان شاهد 249.6 4.6 18.4295
29 شاهد ۵۹ دبیرستان شاهد 262 4.2 16.0305


[ طراحی و کد نویسی : جواد عباسی ]
تمامی حقوق متعلق است به وب سایت kharpa.ir
نسخه : 3.0.1