آرشیو مسابقات ایران خرپا

" پیام نور واحد کرمانشاه "
گرایش : راندمانی

رتبه تیم دانشگاه وزن سازه وزن تحملی(kg) راندمان
1 آیلار پیام نور زنجان 473 328.7 694.926
2 ابرسازه پیام نور کرمانشاه 496 291.9 588.508
3 پيام افلاک پیام نور لرستان 478.6 221.2 462.181
4 ایللر پیام نور زنجان 468.2 189.9 405.596
5 تایماز پیام نور اسکو 243.1 71.6 294.529
6 سازه گستر پیام نور شهر ری 463.9 129.7 279.586
7 سازه گستر پیام نور شهر ری 457.3 120.1 262.628
8 کمیته سازه مشهد پیام نور مشهد 188.6 49.3 261.4
9 پرسپولیس پاسارگاد پیام نور چهار محال بختیاری 274.3 67.6 246.445
10 نیبل پیام نور زاهدان 344.9 75.2 218.034
11 کمیته سازه مشهد پیام نور مشهد 439.9 86.5 196.636
12 تایماز پیام نور اسکو 145.6 24.2 166.209
13 پیشرو پیام نور فارس 460 72.2 156.957
14 کرمانشاه ب پیام نور کرمانشاه 499.2 72.2 144.631
15 اوریاد پیام نور ارومیه 374.7 38.2 101.948
16 قومس پیام نور سمنان 482.7 30.2 62.5647
17 مکا سازه پیام نور کرج 500 30.6 61.2
18 Golden Bridge پیام نور اصفهان 465.2 14 30.0946
19 Golden Bridge پیام نور اصفهان 496 11.5 23.1855


[ طراحی و کد نویسی : جواد عباسی ]
تمامی حقوق متعلق است به وب سایت kharpa.ir
نسخه : 3.0.2