آرشیو مسابقات ایران خرپا

" ارس دبریز "
گرایش : راندمانی45دانش آموزی

رتبه تیم دانشگاه وزن سازه وزن تحملی(kg) راندمان
1 دمش سپاهان دبستان دکتر شفیعی 96 180.3 1878.12
2 شکست ناپذیر گنج سعادت 94.1 171.5 1822.53
3 آسین سازه پژوهشسرا شهید اسدی 92 167.6 1821.74
4 شکست ناپذیر ۳ پژوهشسرا امام خمینی 93.3 168.8 1809.22
5 night marish سیمای نور 100 180.2 1802
6 استیلا فرزانگان ۳ 111.5 197.4 1770.4
7 Avesta جامی 96.1 169.9 1767.95
8 آسین سازه پژوهشسرا شهید اسدی 91.4 161.5 1766.96
9 آسین سازه پژوهشسرا شهید اسدی 81.1 142.9 1762.02
10 night marish سیمای نور 100.8 175.1 1737.1
11 آسین سازه پژوهشسرا شهید اسدی 79.9 138.3 1730.91
12 mini keyno میعاد 89.8 145.8 1623.61
13 دمش سپاهان دبستان دکتر شفیعی 99 155.7 1572.73
14 night marish سیمای نور 128.9 200.5 1555.47
15 شکست ناپذیر ۷ شهید یاخچیان 91.6 138 1506.55
16 استیلا فرزانگان ۳ 248.9 371.1 1490.96
17 امپراطور بیاضیان 126.2 186.4 1477.02
18 شکست ناپذیر 1 پژوهشسرا امام خمینی 93.3 135.2 1449.09
19 پیشرو فرزانگان ۳ 115 166.4 1446.96
20 اسکوسازه پژوهشسرا امام خمینی 98.7 137.4 1392.1
21 Master Of Bridge علامه حلی ۱ 98.7 133.7 1354.61
22 Master Of Bridge علامه حلی ۱ 80.6 109 1352.36
23 jusmin کوثر 112.2 147.8 1317.29
24 آسین سازه پژوهشسرا شهید اسدی 102.4 134.5 1313.48
25 آسین سازه پژوهشسرا شهید اسدی 92.8 121.1 1304.96
26 بوتراب عترت بوتراب 109.9 139.1 1265.7
27 Avesta جامی 101.2 127.5 1259.88
28 مانترا فرزانگان امین 104.3 130.6 1252.16
29 آسین سازه پژوهشسرا شهید اسدی 100.5 125.3 1246.77
30 Avesta جامی 126.9 157 1237.19
31 بوتراب۲ عترت بوتراب 111 123.3 1110.81
32 بوتراب۱ عترت بوتراب 112 122.9 1097.32
33 آینده سازان شهید ابراهیم زاده 110.7 119.6 1080.4
34 دمش سپاهان دبستان دکتر شفیعی 87.6 93.4 1066.21
35 امپراطور بیاضیان 113.9 118.3 1038.63
36 jusmin کوثر 88.6 90.1 1016.93
37 استیلا فرزانگان ۳ 114.8 115.1 1002.61
38 علامه حلی تیزهوشان علامه حلی 89.5 85.2 951.955
39 آسین سازه پژوهشسرا شهید اسدی 84.6 80.1 946.809
40 آینده سازان شهید ابراهیم زاده 110.7 103.8 937.669
41 علامه حلی تیزهوشان علامه حلی 93.9 86 915.868
42 علامه حلی تیزهوشان علامه حلی 99.7 88.1 883.651
43 مانترا فرزانگان امین 105.1 92.8 882.969
44 علامه حلی تیزهوشان علامه حلی 96.1 70.2 730.489
45 مهران نمونه استاد شهریار 104.5 75.9 726.316
46 علامه حلی تیزهوشان علامه حلی 217.1 153.2 705.666
47 پویا ابوعلی سینا 100.5 58.1 578.109
48 آسین سازه پژوهشسرا شهید اسدی 149 70.9 475.839
49 علامه حلی تیزهوشان علامه حلی 197.2 56.8 288.032
50 دمش سپاهان دبستان دکتر شفیعی 98.6 24 243.408


[ طراحی و کد نویسی : جواد عباسی ]
تمامی حقوق متعلق است به وب سایت kharpa.ir
نسخه : 3.0.2