آرشیو مسابقات ایران خرپا

" اروند اصفهان "
گرایش : 45راندمانی

رتبه تیم دانشگاه وزن سازه وزن تحملی(kg) راندمان
1 اسپاد دانشگاه تهران مرکز 100.97 221 2188.77
2 East Bridge دانشگاه خاوران 299.8 626.7 2090.39
3 آساک بریج دانشکده فنی شهید رجایی 91.78 186.9 2036.39
4 دانشگاه آزاد واحد دولت آباد اصفهان دانشگاه آزاد واحد دولت آباد اصفهان 95.97 187 1948.53
5 کارکیا بریج دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان 263.94 507.8 1923.92
6 پارسه دانشگاه آزاد بوئین زهرا 237.49 444.8 1872.92
7 آسپاد دانشگاه تهران مرکز 94.56 171.8 1816.84
8 خیام سیتی دانشگاه خیام 96.33 174.9 1815.63
9 لعل دانشگاه خیام 96.79 170.2 1758.45
10 افغانستان دانشجویان خارجی 99.52 171.7 1725.28
11 سما رودهن آموزشکده فنی و حرفه ای سما رودهن 108.12 185 1711.06
12 آساک بریج دانشکده فنی شهید رجایی 287.82 488 1695.5
13 Keyno دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 242.57 398.7 1643.65
14 ستاره سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار 238.23 386.8 1623.64
15 عراق دانشجویان خارجی 98.04 156.7 1598.33
16 North East Bridge موسسه آموزش عالی اقبال 101.83 161.6 1586.96
17 west bridge موسسه آموزش عالی رشدیه تبریز 90.07 136.5 1515.49
18 AMB Bridge آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 96.49 145.3 1505.86
19 نسور قاسیون دانشجویان خارجی 96.52 145.3 1505.39
20 عمران خیام دانشگاه خیام 97.51 146.2 1499.33
21 عمران خیام دانشگاه خیام 95.21 139.9 1469.38
22 آژمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 89.45 129.6 1448.85
23 Goldengate Bridge تیم آزاد 94.38 134.1 1420.85
24 سوریه 101 دانشجویان خارجی 89.82 121.4 1351.59
25 شهاب سازه پیام نور تیران 111.84 141 1260.73
26 ورنا دانشگاه لاهیجان 94.32 117.2 1242.58
27 AMB Bridge آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 84.45 103.2 1222.02
28 آریانا آزاد خمینی شهر 135.14 156.8 1160.28
29 دانش پژوهان1 دانشگاه دانش پژوهان 220.59 255.6 1158.71
30 پارسه دانشگاه آزاد بوئین زهرا 229.1 263.9 1151.9
31 فرزانگان موسسه آموزش عالی فرزانگان 111.75 128.7 1151.68
32 غیاث موسسه غیاث الدین جمشید کاشانی 178.83 203.5 1137.95
33 شیراز سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا 177.04 194.1 1096.36
34 AMB Bridge آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 94.05 102.4 1088.78
35 سما رودهن آموزشکده فنی و حرفه ای سما رودهن 108.12 117.2 1083.98
36 سازه معمار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان 171.92 186.1 1082.48
37 آلفا دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر 136.22 146.8 1077.67
38 حلب الشهباء دانشجویان خارجی 287.66 304.3 1057.85
39 غیاث موسسه غیاث الدین جمشید کاشانی 105.6 107.2 1015.15
40 آژمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 167.41 168.3 1005.32
41 شاهد دانشگاه جیرفت 166.94 165 988.379
42 شیراز سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا 168.24 163 968.854
43 پارسه دانشگاه دولتی اقلید 125.1 119.6 956.035
44 Jam Bridge دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام 91.79 84 915.132
45 سازه معمار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان 167.03 152.7 914.207
46 آنزان موسسه آموزش عالی فرزانگان 194.54 173.3 890.819
47 آتریسا دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان 143.71 124.4 865.632
48 لیان ژیزمان مهندسین مشاور لیان ژیزمان پارس 104.29 88.6 849.554
49 ماکاپل دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی 114.28 95.7 837.417
50 ماکاپل دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی 189.87 158.7 835.835
51 سفیر موسسه آموزش عالی امام رضا 159.54 132.9 833.02
52 کامبادن دانشکده فنی مهندسی کرمانشاه 199.08 160.9 808.218
53 آنزان علوم و فناوری سپاهان 194.56 156.9 806.435
54 X-96 آزاد اسلامی واحد گرگان 213.24 171.2 802.851
55 کامبادن دانشکده فنی مهندسی کرمانشاه 187.07 140.8 752.659
56 آذربایجان دانشگاه فنی و حرفه ای شماره یک تبریز 117.65 85.6 727.582
57 Goldengate Bridge تیم آزاد 104.22 74.1 710.996
58 Jam Bridge دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام 142.9 99.4 695.591
59 آینده سازان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر 137.13 94.9 692.044
60 مهندسی فراور دانشگاه امام علی یزد 192.37 132 686.178
61 super truss 2 دانشگاه سراسری دامغان 266.08 178.8 671.978
62 بهسازه دانشگاه پیام نور بوشهر 161.08 107.7 668.612
63 آلفا دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر 135 88.7 657.037
64 Super Truss دانشگاه سراسری دامغان 184.2 121 656.895
65 دانش پژوهان2 دانشگاه دانش پژوهان 118.58 77.3 651.881
66 super truss 2 دانشگاه سراسری دامغان 178.62 114.8 642.705
67 آتیه سازان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر 140.19 83.3 594.194
68 ماکاپل دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی 193.5 113 583.979
69 آذربایجان دانشگاه فنی و حرفه ای شماره یک تبریز 111.59 62 555.605
70 آریانا آزاد اصفهان 206.6 91.2 441.433
71 بهشید آزاد اسلامی واحد نجف آباد 200.67 73.6 366.771
72 Super Truss دانشگاه سراسری دامغان 191.68 70.1 365.714


[ طراحی و کد نویسی : جواد عباسی ]
تمامی حقوق متعلق است به وب سایت kharpa.ir
نسخه : 3.0.2