مسابقات

مسابقات

همکاری در برگزاری مسابقات زیر :

• مسابقات ملی سازه ماکارونی موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن ۹۷
• یازدهمین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی دانشگاه سمنان ۹۷
• مسابقات استانی سازه ماکارونی دانشگاه علم و صنعت ایران ۹۷
• مسابقات منطقه ای بتن و سازه های ماکارونی دانشگاه پیام نور بوشهر ۹۶
• ششمین دوره مسابقات دانش کاپ استان البرز ۹۶
• هشتمین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی موسسه آموزش عالی خاوران ۹۶
• اولین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی دانشگاه آزاد نجف آباد ۹۶
• اولین دوره مسابقات کشوری ارس تبریز ، موسسه اموزش عالی رشدیه تبریز، سال ۹۶
• اولین دوره جشنواره بین المللی اروند،مسابقات سازه های ماکارونی ، اصفهان ۹۶
• اولین دوره مسابقات بین المللی دانشگاه فنی و حرفه ای یزد ، یزد ۹۶
• مسابقات ملی سازه های ماکارونی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند ۹۵
• چهارمین دوره مسابقات ملی سازه های ماکارونی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان ۹۵
• هفتمین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی موسسه آموزش عالی خاوران ۹۵
• اولین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان ۹۴
• اولین دوره جشنواره کشوری متخص دانشجویان پیام نور به میزبانی پیام نور واحد کرمانشاه ۹۴
• ششمین دوره مسابقات کشوری موسسه آموزش عالی خاوران سال ۹۴
• دومین دوره مسابقات کشوری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۹۴
• اولین دوره مسابقات منطقه ای دانشگاه آزاد فردوس۹۴
• دومین دوره مسابقات کشوری دانشگاه آزاد سنندج ۹۴
• مسابقات استانی دانشگاه آزاد ملایر ۹۴
• دومین دوره مسابقات منطقه ای موسسه آموزش عالی خزر محمود آباد سال ۹۴
• دومين دوره مسابقات کشوری دانشگاه سراسری رازی کرمانشاه ۹۴
• هفتمين دوره مسابقات کشوری دانشگاه سراسری زنجان ۹۴
• اولين دوره مسابقات کشوری دانشگاه سراسري هرمزگان ۹۳
• اولين دوره مسابقات کشوری دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان ۹۳
• پنجمين دوره مسابقات کشوری موسسه آموزش عالی خاوران سال ۹۳
• اولین دوره مسابقات کشوری دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد سال ۹۳
• اولین دوره مسابقات کشوری دانشگاه سراسری بوعلی سینا همدان سال ۹۳
• اولین دوره مسابقات کشوری دانشگاه سراسری رازی کرمانشاه سال ۹۳
• ششمین دوره مسابقات کشوری دانشگاه سراسری زنجان سال ۹۲
• اولین دوره مسابقات کشوری دانش آموزی تهران سال ۹۲
• دومین دوره مسابقات استانی نجات تخم مرغ دانشگاه قم سال ۹۲
• اولين دوره مسابقات استاني سازه هاي ماکارونی دانشگاه پیام نور زنجان سال ۹۲
• اولین دوره مسابقات استانی موسسه آموزش عالی سپاهان – اصفهان سال ۹۲
• اولین دوره مسابقات کشوری دانشگاه آزاد اسلامی سنندج سال ۹۲
• چهارمین دوره مسابقات کشوری موسسه آموزش عالی خاوران سال ۹۲
• اولین دوره مسابقات استانی دانشگاه آزاد بوئین زهرا سال۹۲
• چهارمین دوره مسابقات کشوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی سال ۹۲
• اولین دوره مسابقات کشوری سازه های بار متحرک موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی سال ۹۱
• مسابقات کشوری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران سال ۹۱
• سومین دوره مسابقات استانی سازه ماکارونی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل سال ۹۱
• سومين دوره مسابقات کشوری موسسه آموزش عالی خاوران سال ۹۱
• اولین دوره مسابقات استانی موسسه آموزش عالی خزر محمود آباد سال ۹۱
• اولین دوره مسابقات کشوری دانشگاه آزاد گرگان سال ۹۰
• اولين دوره مسابقات کشوری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل سال ۹۰
• اولين دوره مسابقات کشوری موسسه آموزش عالی خاوران سال ۸۹
• چهارمين دوره مسابقات کشوری دانشگاه سراسری زنجان سال ۸۹
• مسابقات دانش آموزی سازه های ماکارونی اصفهان سال ۸۹
• مسابقات استانی شهرداری اصفهان سال ۸۹

 

• اولین و دومین دوره مسابقات کشوری شبیه سازی پل های فولادی
• چهارمين دوره‌ى مسابقات ملى ديوار خاك مسلّح به ميزبانى دانشگاه تربيت مدرس ۱۳۹۷
……..لینک کوتاه این مطلب : http://kharpa.ir/?p=26